ČO BUDE, AK BUDE…
Priatelia, vojny chtivý štváči masírujú myseľ más vojnovým konfliktom. Rusko už dlhodobo vykresľujú, ako zlo pre Ukrajinu, Európu, pre svet.
Je mnoho otázok, prečo? Je mnoho odpovedí prečo! Mne sa natíska jedna z odpovedí. Proti ruské hospodárske ťaženie dosiahlo svoj vrchol. Hospodárske embargá proti Rusku, rujnujú ekonomiky západných štátov, včetne Slovenska. Surovinová sebestačnosť Ruska a rýchla hospodárska reakcia ruských ekonómov, posunula Rusko do pozície svetového lídra.
Politický model liberálneho kapitalizmu padá do veľkej finančnej a hospodárskej krízy. Teda, naskytujú sa dve možnosti. Vyvolať vojnový konflikt, alebo priznať chybu a pokoriť sa Rusku!Prvá vec vojna, už bola vyskúšaná, keď ,,zúrila“ hospodárska kríza. Vojnoví štváči sa o tento model pokúšajú aj dnes. Nebezpečne škrtajú s kresadlom, pri sude s pušným prachom, čo môže mať fatálne následky pre celý svet!
Druhá možnosť ešte vyskúšaná nebola.Želám si tento druhý scenár. Lebo v tomto prípade, pokora je vzácnejšia, ako všetko zlato na svete!

Od Palo

Pridaj komentár