Vedenie

Mgr. Ivan Stanovič, predseda Vlasteneckého bloku
istanovic@hnutieonas.sk

Marian Soukup, podpredseda Vlasteneckého bloku
msoukup@hnutieonas.sk

Arpád Matejka, podpredseda Vlasteneckého bloku
amatejka@hnutieonas.sk

Jana Guldanová, člen republikovej rady Vlasteneckého bloku
jguldanova@hnutieonas.sk

Miriam Strnadíková, člen republikovej rady Vlasteneckého bloku
mstrnadikova@hnutieonas.sk

Pavol Mindek, člen republikovej rady Vlasteneckého bloku
pmindek@hnutieonas.sk