Ochrana slovenskej štátnosti

Milan Rastislav Štefánik
Milí priatelia,
je dôležité poznať pravdu o našej minulosti, aby sme vedeli správne reagovať v prítomnosti a v budúcnosti.
V poznaní, čo sa dialo na našom juhu od r. 1938, máme v našom národe veľké medzery. Toto chceme zmeniť aj ponukou cennej knihy:
https://www.zsi.sk/kniha-krvacajuca-hranica/
Jej 1. vydanie v r. 1940 bolo na nátlak Berlína pod vplyvom maďarskej diplomacie spálené.Aktuálnosť tejto knihy potvrdzuje aj súčasné dianie na južnom Slovensku, ktoré postupne mapujeme v dokumente – viď. pripojený dokument, alebo tu:
https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2022/05/Ochrana_slovenskej_statnosti.pdf
Považujeme to za veľkú nespravodlivosť voči slovenskému národu, že vo vlastnom štáte sú mu zamlčiavané podstatné a bolestné dejinné fakty zo strany médií a štátnych inštitúcií. Naša nevedomosť je používaná proti
nám dlhodobo a systematicky. Na juhu Slovenska opakovane počúvame od maďarských politických predstaviteľov, že očakávajú ospravedlnenie a že ich vysídlenie v r. 1947 „stále bolí“ a pritom my o našom brutálnom vysídlení Slovákov v r. 1938-39 ani len nevieme. Pomôžte nám tento stav zmeniť rozšírením informácie o knihe Krvácajúca hranica.
S pozdravom
Gunčaga Ľudovít
Združenie slovenskej inteligencie