Deklarácia

Špačinská Deklarácia

     

Medzi prvými, ktorí sa podpísali pod deklaráciu sú:

  • prof. Ing. Peter Staněk CSc.,
  • prof. MUDr. Viliam Fisher CSc.,
  • prof. Ing. Ladislav Lysák Dr.Cs.,
  • Gen. Ing. Emil Vestenický,
  • Ing. Peter Kohút CSc.,
  • Ing. Viliam Oberhauser CSc.,
  • Mgr. Lipták Ľubomír PhD.,
  • Medveďová Iveta PaeDr.

a stovky ďalších osobností…

 
Fotografie zo Špačiniec:

       

       

       

       

       

       

 
Video zo Špačiniec:

 
Odkaz Slovákom od Prof. Ing. Petra Staněka, CSc.: