Financovanie

Financovanie

Vlastenecký Blok je financovaný v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami hnutia sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb.

Vlastenecký blok nie je financovaný oligarchami a finančnými skupinami!

 

Číslo bežného účtu hnutia občan, národ, spravodlivosť: SK17 0900 0000 0051 3560 5042

Číslo transparentného účtu: SK49 0900 0000 0051 8940 9784

Všetky vklady na transparentný účet musia byť zrealizované prevodom z účtu.

Všetky transakcie nájdete tu

 

Peňažnými darmi prispeli:

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť Vlasteneckého bloku peňažnými darmi, ktoré prekročili dvojnásobok minimálnej mzdy v r. 2023.

Mgr. Ivan Stanovič 91929 Malženice č.307   –   peňažný dar 2.974,98 Eur
Ľubomír Choleva, Pod horou 3180/20 97101 Prievidza  –   peňažný dar 2.037,- Eur

Prijaté pôžičky:
– Ivan Stanovič 919 29 Malženice 307 – čiastka 8.500,-€
– ⁠Karin Soukupová 900 86 Budmerice 406 – čiastka 8.500,-€

Ročná uzávierka za rok 2023:

Dňa 20.4.2024 Vlastenecký blok na sneme schválil ročnú uzávierku hospodárskeho výsledku za rok 2023.

Vykázaná strata pre účtovnú jednotku za rok 2023 bola vo výške: 13.789,98 € a 859,83 €, ktorá bola preúčtovaná na účet 428.

Dary za rok 2022:

Vlastenecký Blok prijal dar za kalendárny rok 2022:
– Ivan Stanovič 91929 Malženice 307 – čiastka 27.100,- €.

Rok 2021:
Vlastenecký blok v roku 2021 neprijal príspevky presahujúce 1.246,- €.

Rok 2020:
Vlastenecký blok v roku 2020 neprijal príspevky presahujúce 1.160,-€

Rok 2019:
Vlastenecký blok v roku 2019 neprijal príspevky presahujúce 1.040,-€