Financovanie

Financovanie

Hnutie ONÁS je financované v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami hnutia sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb.

Hnutie ONÁS nie je financované oligarchami a finančnými skupinami!

Hnutie ONÁS v roku 2021 neprijalo príspevky presahujúce 1.246,- €.

 

Číslo účtu hnutia občan, národ, spravodlivosť: SK17 0900 0000 0051 3560 5042

Číslo transparentného účtu: SK49 0900 0000 0051 8940 9784

Všetky vklady na transparentný účet musia byť zrealizované prevodom z účtu.

Všetky transakcie nájdete tu

Dary za rok 2022

Hnutie ONÁS prijalo dar za kalendárny rok 2022:
– Ivan Stanovič 91929 Malženice 307 – čiastka 27.100,- €.